Vita-K meter

Voor de meting van cardiovasculaire risicofactoren

Wat doet een vita-K meting?

De Vita-K meting is een meting waarbij binnen twee minuten en zonder vingerprik iets gezegd kan worden over de conditie van de bloedvaten, uitgedrukt in een zogenaamde APG-waarde.

De Vita-K meting kijkt naar de mate waarin bloedvaten kunnen uitzetten als gevolg van de hartslag. Hierdoor is het een maat voor de elasticiteit van de bloedvaten. Tegelijkertijd meet het apparaatje de hartslag en de saturatie.

Wat vertelt dit?

De elasticiteit van de bloedvaten vertelt iets over de kans op aderverkalking en daarmee indirect over een eventueel tekort aan vitamine-K.

De Vita K-Meter geeft aan hoeverre aderverkalking in de bloedvaten is opgetreden. Een slechte Vitamine-K status vergroot onder meer de kans op metabole syndroom, osteoporose, cardiovasculaire aandoeningen, obesitas, hypertensie, hartinfarct, perifere arteriële ziekte.

Hoe werkt het?

De Vita K meter, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Maastricht, is gebaseerd op de Accelerated PlethysmoGraphy (APG) technologie. Hierbij worden pulsaties van de bloedstroom in kleine bloedvaatjes van de huid gebruikt om vaatkarakteristieken in kaart te brengen. Dit gebeurt op niet-invasieve wijze, er is dus geen bloedafname nodig. De meting geeft een beeld van cardiovasculaire aspecten als hartslag, zuurstofgehalte van het bloed en de mate van verkalking.

Een verstijving van de slagaderwand leidt tot een verhoogde systolische (systole = fase waarin het hart samentrekt) bloeddruk en versnelde bloedstroom bij elke hartslag. Gezonde vaten zijn veel elastischer en kunnen daarmee de verhoogde druk beter opvangen.

De conditie van de bloedvaten wordt weergegeven in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij 1 aangeeft dat men een gezonde cardio-vasculaire conditie heeft en er geen aanpassing van voeding en levensstijl noodzakelijk is. Score 6 daarentegen geeft aan dat sprake kan zijn van significante verkalking en een medische controle wordt dan ook aanbevolen.

Wil je weten hoe de conditie van jouw bloedvaten zijn? Laat het mij weten!

Vita-K meting 

€20,- incl. btw*

Algemeen intake + Vita-K meting

€87,50 incl btw* (Vita-K meting is in dit geval gratis)