Preventieve gezondheidscheck

Voorkomen is beter dan genezen

Ervaar jij geen klachten maar wil jij wel weten hoe jouw gezondheid er voor staat? Dat kan. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen!

Behandeling

Voorafgaand aan ons gesprek stuur ik je een vragenlijst toe. Dit intakeformulier bespreken we tijdens het consult. Ook vraag je ook om enkele dagen een voedingsdagboek bij te houden. Zo krijg ik inzicht in je voedingspatroon en waar eventueel nog winst te behalen valt.

Indien gewenst kunnen we aanvullend onderzoek gaan doen. Dit gaat altijd in overleg. De EMB test kan een waardevol aanvullend onderzoek zijn om een uitgebreid beeld te krijgen van je gezondheid.

Op de praktijk kan ik aanvullend onderzoek doen zoals een:

Preventieve gezondheidscheck

€97,50 incl. btw*
(prijs exclusief bovenstaande onderzoeken)
90 minuten